Quyết định 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt ...

Quyết định 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt ...

Theo đó, mục tiêu của Quy hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển ứng dụng bức xạ mang tính truyền thống; tăng nhanh năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động ứng dụng bức xạ xủa Việt Nam; xây dựng tiền đề cho phát triển ứng dụng bức xạ ...
An Giang: Đầu tư 2.696 tỷ đồng vào nông nghiệp công nghệ cao

An Giang: Đầu tư 2.696 tỷ đồng vào nông nghiệp công nghệ cao

Theo đó, mục tiêu phát triển ứng dụng bức xạ thành 1 ngành công nghiệp công nghệ cao với 4 lĩnh vực ứng dụng chủ yếu: kiểm tra không phá hủy; hệ điều khiển hạt nhân; chiếu xạ công nghiệp; kỹ thuật đánh dấu.
Loại bỏ độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi bằng công nghệ cao

Loại bỏ độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi bằng công nghệ cao

Quyết định nêu rõ Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020 nhằm đẩy mạnh phát triển ứng dụng bức xạ mang tính truyền thống; tăng nhanh năng lực cạnh tranh của ...
Đào tạo gần 3.000 lao động nông nghiệp công nghệ cao

Đào tạo gần 3.000 lao động nông nghiệp công nghệ cao

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển ứng dụng bức xạ mang tính truyền thống; tăng nhanh năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động ứng dụng bức xạ xủa Việt Nam; xây dựng tiền đề cho phát triển ứng dụng bức xạ thành ...
Hơn 1.000 tỷ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Lắk

Hơn 1.000 tỷ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Lắk

Phát triển ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và công nghệ bức xạ trong công nghiệp của Việt Nam nhằm nâng cao trình độ công nghệ, thiết bị và phát triển nguồn ... Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành nhằm hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp nâng cao ...
Khởi công Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngành tôm

Khởi công Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngành tôm

Theo đó, mục tiêu của Quy hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển ứng dụng bức xạ mang tính truyền thống; tăng nhanh năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động ứng dụng bức xạ của Việt Nam; xây dựng tiền đề cho phát triển ứng dụng bức xạ ...
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là tất yếu để hội nhập

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là tất yếu để hội nhập

ThS Bùi Quốc Anh, Phó ban Công nghệ Sinh học, TT Nghiên cứu triển khai, khu Công nghệ cao TPHCM và các cộng sự vừa nghiên cứu thành công bộ kit phát ... Phát triển ứng dụng bức xạ thành ngành công nghiệp công nghệ cao
Kiều bào góp ý cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Kiều bào góp ý cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(LĐ online) - Phát triển ứng dụng bức xạ và kỹ thuật hạt nhân gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với với phát triển chung của nền nông nghiệp ... dược liệu, cây công nghiệp lâu năm, cây lâm nghiệp, cây ăn quả... có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh hại chính ...
Gỡ bí đầu ra cho nông sản Việt

Gỡ bí đầu ra cho nông sản Việt

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý & sử dụng máy móc ... Phát triển ứng dụng bức xạ thành ngành công nghiệp ... dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành ... vực này được ưu tiên như xây dựng ... sử dụng công nghệ phân
Công nghệ hạt nhân mang lại gì cho cuộc sống tốt đẹp hơn?

Công nghệ hạt nhân mang lại gì cho cuộc sống tốt đẹp hơn?

Đầu tư nghiên cứu, nhập khẩu, tiếp thu, phát triển và ứng dụng các công nghệ bức xạ tiên tiến trong các ngành công nghiệp; phát triển ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ trong lĩnh vực vật liệu và hoá chất. ... quá trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Ứng dụng năng lượng nguyên tử ngày càng sâu rộng

Ứng dụng năng lượng nguyên tử ngày càng sâu rộng

Có nên học Cao đẳng Nghề Dược?

Có nên học Cao đẳng Nghề Dược?

TS Nguyễn Văn Lạng: Chúng ta mất hàng triệu tấn lúa mỗi năm vì rơi vãi khi thu hoạch

TS Nguyễn Văn Lạng: Chúng ta mất hàng triệu tấn lúa mỗi năm vì rơi vãi khi thu hoạch

Phấn đấu có 1.500 hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao vào năm 2020

Phấn đấu có 1.500 hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao vào năm 2020

Lâm Đồng: Giới thiệu gì để 'hút' nhà đầu tư Hàn Quốc?

Lâm Đồng: Giới thiệu gì để 'hút' nhà đầu tư Hàn Quốc?

Năng suất nông nghiệp tăng chậm hơn các nước cùng trình độ trong khu vực

Năng suất nông nghiệp tăng chậm hơn các nước cùng trình độ trong khu vực

Hà Nội xếp thứ 3 cả nước về số HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Hà Nội xếp thứ 3 cả nước về số HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Bài cuối: Thêm nhiều cơ hội mới để phát triển

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Bài cuối: Thêm nhiều cơ hội mới để phát triển

Không thể thiếu vai trò của doanh nghiệp

Không thể thiếu vai trò của doanh nghiệp

Công ty sữa rót 1.000 tỷ đồng trồng cà phê và nuôi bò ở Đắk Lắk

Công ty sữa rót 1.000 tỷ đồng trồng cà phê và nuôi bò ở Đắk Lắk

Bắc Ninh: Đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ

Bắc Ninh: Đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ