Mời tham dự GLTT: Chiến lược phát triển KH-CN Việt Nam từ 2011 ...

Mời tham dự GLTT: Chiến lược phát triển KH-CN Việt Nam từ 2011 ...

Trong thời gian qua, nhiều văn bản quan trọng về định hướng ... Trong chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2020 KH&CN Việt Nam có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực ASEAN và thế giới.
Phải minh bạch xét duyệt, nghiệm thu đề tài khoa học

Phải minh bạch xét duyệt, nghiệm thu đề tài khoa học

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ xây dựng đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (NXB Hà Nội 2013) - Bộ Xây Dựng ... 1 BỘ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 (Ban hành kèm theo Quyết định ... Nhiệm vụ cho giai đoạn 2013  2020 Cho tới ...
Tăng cường đóng góp khoa học và công nghệ với phát triển kinh tế-xã hội

Tăng cường đóng góp khoa học và công nghệ với phát triển kinh tế-xã hội

V/v phê duyệt cơ chế, chính sách ưu đãi dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao của công ty cổ phần VN oil ... Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 18/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học ...
Tổng kết 10 năm Chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ CAND

Tổng kết 10 năm Chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ CAND

Tin tức Thông báo Văn bản - Quyết định 06:28:55 Ngày 29/04/2016 GMT+7 ... Ngày 09/1/2015, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 155/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN đến năm 2020.
Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu

Hội thảo khoa học về Kịch bản cho Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ VN đến năm 2020 ... Chương trình phát triển Chiến lược Khoa học, Công nghệ và ...
Đổi mới cơ chế tài chính cho khoa học và công nghệ ngành Tài chính

Đổi mới cơ chế tài chính cho khoa học và công nghệ ngành Tài chính

Quyết định 343-TTg năm 1997 về việc xây dựng "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020" do Thủ tướng chính phủ ban hành ... Giao Bộ trưởngBộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tổ chức, chỉ đạo xây dựng Đề án" ... khoa học và công nghệ cho phát triển dài hạn ...
Chỉ số đổi mới sáng tạo: Việt Nam “cán đích” trước thời hạn 5 năm

Chỉ số đổi mới sáng tạo: Việt Nam “cán đích” trước thời hạn 5 năm

Mục lục văn bản ... Giao Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tổ chức, chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020" ... khoa học và công nghệ cho phát triển dài hạn của đất nước.
Trung Quốc lập tiểu ban lãnh đạo khoa học và công nghệ quốc gia

Trung Quốc lập tiểu ban lãnh đạo khoa học và công nghệ quốc gia

Quyết định 527/QĐ-BXD năm 2013 Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Bộ Xây dựng ban hành ... Ban hành kèm theo Quyết định này " Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng ... Cho tới năm 2020, KH&CN trong một số lĩnh vực ...
Phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Nhiều chuyển biến căn bản

Phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Nhiều chuyển biến căn bản

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh đến năm 2020 Thứ 3, ngày 19 tháng 11 năm 2013 - 9:3 . Với quan điểm phát triển kinh tế - xã hội phải ... phát triển KH&CN cho các nhiệm vụ KH&CN của tỉnh. Đến năm 2015 số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phấn đấu ...
Liên kết vùng miền, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa lớn

Liên kết vùng miền, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa lớn

Ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 527/QĐ- BXD về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Chung tay xây dựng chiến lược phát triển ĐH Kiên Giang

Chung tay xây dựng chiến lược phát triển ĐH Kiên Giang

Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ chắp cánh cho nền kinh tế vươn xa

Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ chắp cánh cho nền kinh tế vươn xa

Phân bố mạng lưới cơ sở dạy nghề chưa hợp lý

Phân bố mạng lưới cơ sở dạy nghề chưa hợp lý

Chính phủ cam kết thực thi các quyền sở hữu trí tuệ

Chính phủ cam kết thực thi các quyền sở hữu trí tuệ

'Tỷ lệ tiến sĩ của ta quá thấp trong khu vực'

'Tỷ lệ tiến sĩ của ta quá thấp trong khu vực'

Công cụ thuế, phí cho phát triển xanh

Công cụ thuế, phí cho phát triển xanh

Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm quốc gia >> Mạnh tay với gian lận chất lượng thép

Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm quốc gia >> Mạnh tay với gian lận chất lượng thép

Quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập đến năm 2020

Quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập đến năm 2020

Tọa đàm về thực hiện Chiến lược Phát triển ngành

Tọa đàm về thực hiện Chiến lược Phát triển ngành

Vì sao doanh nghiệp khoa học công nghệ vẫn què quặt?

Vì sao doanh nghiệp khoa học công nghệ vẫn què quặt?

Hội thảo khoa học công nghiệp Nghệ An đến năm 2030: Cần đột phá trong phát triển

Hội thảo khoa học công nghiệp Nghệ An đến năm 2030: Cần đột phá trong phát triển