Trà Vinh đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Trà Vinh đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tạo ra chuỗi giá trị kinh tế, giúp đồng bào yên tâm đầu tư sản xuất, ...
Doanh nghiệp 'khát' vốn, thiếu đất, vướng cơ chế

Doanh nghiệp 'khát' vốn, thiếu đất, vướng cơ chế

Ngày 10-7, Bộ Khoa học - Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) ứng dụng khoa học ... Bàn giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp vùng Tây Nguyên ... giải pháp thu hút đầu tư KHCN vào sản xuất ...
Gia tăng doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Gia tăng doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển nông nghiệp ... biển cũng như đầu tư xây dựng hạ tầng chăn nuôi ... Xây dựng các dự án, đề tài khoa học, tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, bền vững.
Công nghệ vào vườn, nông dân giàu lên trông thấy

Công nghệ vào vườn, nông dân giàu lên trông thấy

Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường đầu tư cho hoạt động KH và CN, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ ...
Vĩnh Phúc giải bài toán năng suất chất lượng nông nghiệp bằng công nghệ cao

Vĩnh Phúc giải bài toán năng suất chất lượng nông nghiệp bằng công nghệ cao

Ninh Bình cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp ... Nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch nước lưu ý tốc độ tăng trưởng ... các hình thức thu hút đầu tư triển khai cho phù hợp và hiệu quả, đồng thời rà soát những chính sách đối với lĩnh vực nông nghiệp, ...
Tỉ phú... cày ruộng

Tỉ phú... cày ruộng

Trong các năm qua huyện Bình Tân đã tích cực giúp người dân ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp. ... Bình Tân: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ... Sớm xúc tiến việc đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
GFS tiên phong trong phát triển nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao

GFS tiên phong trong phát triển nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao

nông nghiệp sạch; tăng cường thu hút đầu tư. ... Bài học đắt giá về thời vụ hè thu 2011 buộc ngành và các địa phương cần bố trí nông vụ hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt chú trọng nguồn giống chất lượng; điều hành nước tưới; thời vụ.
Rau, hoa quả 'vượt mặt' dầu thô xuất khẩu: Kỳ tích của nông nghiệp

Rau, hoa quả 'vượt mặt' dầu thô xuất khẩu: Kỳ tích của nông nghiệp

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Bình Định kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần ban hành các chính sách, chương trình hỗ trợ để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, ...
Tạo cơ chế để phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Tạo cơ chế để phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Kinh tế hộ với ruộng đất manh mún trong nông nghiệp đang là lực cản cho quá trình đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ nói chung và nông nghiệp công nghệ cao nói riêng phát triển; sự hỗ trợ chưa đồng bộ và đủ mạnh… ... hỗ trợ khi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, tham gia liên kết sản xuất ...
Đại hội XII: Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Đại hội XII: Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Qua các vụ sản xuất Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc như: Trung tâm Khuyến Nông lâm ngư, Chi cục Thú y, Chi cục BVTV, Chi cục PTNT& ... đời sống... góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, xây dựng các vùng nông thôn ngày càng phát triển... . Đề nghị ...
Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh bền vững

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh bền vững

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp: Ứng dụng khoa học, tăng cường liên kết

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp: Ứng dụng khoa học, tăng cường liên kết

TP.HCM: Kinh phí nghiên cứu khoa học năm 2015 đạt 105% kế hoạch

TP.HCM: Kinh phí nghiên cứu khoa học năm 2015 đạt 105% kế hoạch

Ninh Thuận cần đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất

Ninh Thuận cần đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất

Chuyển giao công nghệ sinh học cho 'hai lúa'

Chuyển giao công nghệ sinh học cho 'hai lúa'

Khoa học và công nghệ góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới

Khoa học và công nghệ góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới

TP.HCM ứng dụng công nghệ sinh học để nâng cao năng suất và chất lượng trong nông nghiệp

TP.HCM ứng dụng công nghệ sinh học để nâng cao năng suất và chất lượng trong nông nghiệp

Nghèo vì yếu công nghệ

Nghèo vì yếu công nghệ

Giáo dục - đào tạo phải gắn với khoa học, công nghệ

Giáo dục - đào tạo phải gắn với khoa học, công nghệ

Tiến Nông: Ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp nông dân tăng năng suất

Tiến Nông: Ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp nông dân tăng năng suất

Tìm giải pháp đào tạo nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời kỳ 4.0

Tìm giải pháp đào tạo nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời kỳ 4.0