Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - Trang chủ - Bộ Nội vụ

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - Trang chủ - Bộ Nội vụ

06/02/2014 03:43. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Ngày 31/12/ 2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2367/QĐ-BNV ban hành Tài  ...
Bộ GTVT trả lời về vụ bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải gây thắc mắc

Bộ GTVT trả lời về vụ bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải gây thắc mắc

Triển khai kế hoạch công tác năm 2017, Học viện Tư pháp chiêu sinh học viên tham gia các Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, Lớp bồi dưỡng ngạch ...
Thông báo của Bộ TT&TT về việc tuyển dụng công chức năm 2019

Thông báo của Bộ TT&TT về việc tuyển dụng công chức năm 2019

23 Tháng Sáu 2016 ...chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2016 trong các cơ ... chức hành chính (ngạch chuyên viên và tương đương) và hưởng ...
Lương sếp DN sang làm lãnh đạo nhà nước sẽ biến động thế nào?

Lương sếp DN sang làm lãnh đạo nhà nước sẽ biến động thế nào?

17 Tháng Mười Một 2016 ... (Chinhphu.vn) – Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thẳng thắn trả lời đại biểu về các vấn đề thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm ...
Bỏ chuyên viên cao cấp để xếp lương theo vị trí việc làm?

Bỏ chuyên viên cao cấp để xếp lương theo vị trí việc làm?

Thông báo Kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2016 và thời gian nhận đơn đề nghị phúc khảo. [Đăng ngày 20/01/2017].
Gần 160 chuyên viên thi nâng ngạch, thăng hạng ở Quảng Ninh

Gần 160 chuyên viên thi nâng ngạch, thăng hạng ở Quảng Ninh

3 Tháng Ba 2017 ... Theo đó, cả nước có 4999 cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm ...
Đang ở ngạch chuyên viên mới được thi chuyên viên chính

Đang ở ngạch chuyên viên mới được thi chuyên viên chính

Kết quả thi chuyên viên chính 2011. Thứ tư, 22 1 2014 09:18 | Print. Kết quả thi nâng ngạch Chuyên viên lên chuyên viên chính 2011. Thông báo 157-HĐTNG ...
93 công chức Đảng, đoàn thể Hà Tĩnh thi nâng ngạch chuyên viên

93 công chức Đảng, đoàn thể Hà Tĩnh thi nâng ngạch chuyên viên

25 Tháng 2 2017 ... Thông tin, điều kiện kì thi chuyên viên, chuyên viên chính năm 2017. Các bằng cấp, chứng chỉ và yêu cầu khác về kỳ thi sẽ được tổng hợp tại ...
Cần đưa văn hóa công vụ vào chương trình đào tạo đại học

Cần đưa văn hóa công vụ vào chương trình đào tạo đại học

Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016. Thời gian: 18/04/2017 - 15:36 ...
Học viện Hành chính Quốc gia: Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018

Học viện Hành chính Quốc gia: Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018

20 Tháng Giêng 2017 ... Ban Tổ chức Trung ương thông báo kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch lên chuyênviên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2016 (có file kết quả ...
Tổng LĐLĐVN tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

Tổng LĐLĐVN tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

Nhiều 'sếp' ở Vĩnh Long thi rớt chuyên viên chính

Nhiều 'sếp' ở Vĩnh Long thi rớt chuyên viên chính

Phó Chủ tịch Lào thăm Việt Nam

Phó Chủ tịch Lào thăm Việt Nam

51 thí sinh thi chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và đoàn thể

51 thí sinh thi chuyên viên chính khối Đảng, MTTQ và đoàn thể

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hát bài Câu đợi câu chờ tặng sinh viên

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hát bài Câu đợi câu chờ tặng sinh viên

Gần 600 công chức tinh túy nhất thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Gần 600 công chức tinh túy nhất thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Học viện Công nghệ BCVT: Sẽ điều chỉnh cơ chế chính sách đãi ngộ giảng viên

Học viện Công nghệ BCVT: Sẽ điều chỉnh cơ chế chính sách đãi ngộ giảng viên

Thi nâng ngạch công chức bảo đảm ngày càng thực chất

Thi nâng ngạch công chức bảo đảm ngày càng thực chất

Thanh tra việc chuyển đổi nhà, đất công ở TP.HCM

Thanh tra việc chuyển đổi nhà, đất công ở TP.HCM

Không nên chuyển đổi chức danh nghề nghiệp tràn lan

Không nên chuyển đổi chức danh nghề nghiệp tràn lan

Thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp